Par personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai!

Visā Eiropas Savienībā no 25.05.2018. tiks piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas aizstās 23 gadus veco Datu aizsardzības Direktīvu 95/46/EK. Regulas ieviešanas mērķis ir stingrāk aizsargāt personas datus un paplašināt personu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, kā arī nodrošināt vienādus noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs.

Lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai, mēs esam atjaunojuši Klienta kartes programmu un ieviešam Privātuma politiku, kurā ir atspoguļota informācija par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām, kas balstīta uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Gros Auto ciena mūsu iepriekšējo sadarbību, tāpēc izmaiņas neietekmē un nepasliktina esošos sadarbības noteikumus un Jūs varat turpināt pilnā mērā izmantot Klienta kartes programmas priekšrocības, iepērkoties ar savu Klienta karti.

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar GROS AUTO var sazināties šādos veidos:

  • Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: klientakarte@gros-auto.lv
  • Sūtot informāciju uz pasta adresi: Zemzaru iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Ar cieņu,
Jūsu Gros Auto

atpakaļ