Klientu kartes lietošanas noteikumi!

1.VISPĀRĒJIE GROS AUTO KLIENTA KARTES NOTEIKUMI
1.1 GROS AUTO klienta karte (turpmāk – GA klienta karte) ir elektroniska atlaižu karte, kas satur GROS AUTO klienta (turpmāk – Klients) datus un ko sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GROS AUTO GRUPA” (turpmāk – GROS AUTO), pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas (turpmāk – klienta anketa), izsniedz Klientam.
1.2 GA klienta karte dod Klientam iespēju ar atlaidi iegādāties noteiktas preces un pakalpojumus GROS AUTO autodaļu veikalos un autoservisos. Klienta karte identificē klienta veiktos pirkumus sistēmā.
1.3 GROS AUTO tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu adreses un citu informāciju var uzzināt jebkurā GROS AUTO autodaļu veikalā vai autoservisā.

2.GA KLIENTA KARTES PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI
2.1 Lai saņemtu GA klienta karti, Klients aizpilda klienta anketu par GA klienta kartes saņemšanu jebkurā GROS AUTO autodaļu veikalā vai autoservisā un nodod personālam.
2.2 Pēc klienta anketas iesniegšanas Klientam bez maksas izsniedz aktīvu GA klienta karti.
2.3 Klienta anketu var aizpildīt arī elektroniski GROS AUTO mājas lapā www.grosauto.lv.
Ja klientu anketa ir aizpildīta elektroniski, tad GA klienta karti var saņemt tikai klienta anketā norādītajā GROS AUTO autodaļu veikalā vai autoservisā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
2.4 GROS AUTO ir tiesības Klientam neizsniegt GA klienta karti, ja Klients klienta anketā ir norādījis nepatiesu vai maldīgu informāciju (pamatojoties uz to, GROS AUTO bez brīdinājuma var anulēt arī jau izsniegtu GA klienta karti).
2.5 GROS AUTO ir tiesības bez brīdinājuma anulēt jau izsniegtu GA klienta karti arī citos gadījumos, kad Klients pārkāpj kartes izmantošanas noteikumus.

3.GA KLIENTA KARTES IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
3.1 Klients saudzīgi lieto un uzglabā GA klienta karti.
3.2 Gadījumā, ja GA klienta karte ir bojāta, tad tā jāsamaina pret jaunu GA klienta karti jebkurā GROS AUTO autodaļu veikalā vai autoservisā, nododot bojāto GA klienta karti GROS AUTO personālam.
3.3 Klients paziņo GROS AUTO par GA klienta kartes pazaudēšanu vai zādzību, kā arī par Klienta sniegto datu (uzvārda, tālruņa Nr., e-pasta adreses u.t.t.) izmaiņām, zvanot uz GROS AUTO biroju pa tālruni 67772819 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 vai elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu info@gros-auto.lv.

4.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4.1 GROS AUTO ir tiesības laika gaitā precizēt un aktualizēt GA klienta kartes lietošanas noteikumus, ar kuriem Klients var iepazīties GROS AUTO mājas lapā.
4.2 Ja Klients nav iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no GA klienta kartes izmantošanas, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis izmaiņām.
4.3 Klientu kartes anketu sagatavo vienā eksemplārā, kuru klients aizpilda un nodod GROS AUTO personālam.
4.4 GROS AUTO klienta kartes iesniegtie Klienta personas dati ir aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

atpakaļ